Massage ở Quê 7, tại nhà hoặc Hotel, Q1, HCM

070 bốn năm bốn, bảy hai không không: zalo.
077 bốn bảy bốn, hai hai không năm: phone.
Mobile massage service.
Dịch vụ massage tại nhà hoặc khách sạn.
Out call massage. First time free.

xoa bóp ở quê, tại nhà, Q1, HCM

Phần nào làm chưa tốt, làm ơn nói mình biết để mình sửa, xin cảm ơn 🙏:)

Source: https://www.youtube.com/watch?v=5dtlkEKFw2E

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage

About admin

Check Also

Food Massage Girls || Mát xa chân và sự cố giác hơi – KV32

#footmassage Lần đầu tiên mình làm foot massage đó cả nhà ơi. Foot massage bấm …

Trả lời